CEOI 2001: Photo 46 / 244
daniel relaxing in the train
daniel relaxing in the train