CEOI 2001: Photo 164 / 244
" ... thanx!!"
" ... thanx!!"