IOI 1997: Photo 25 / 27
Previous Index Next
Table Mountain 'from behind'

Table Mountain 'from behind'