IOI 1999: Photo 25 / 32
Previous Index Next
This inhospitable place was hosting the IOI 1999.

This inhospitable place was hosting the IOI 1999.