Autumn 2004: Photo 74 / 97
Previous Index Next
Te Pukatea Bay

Te Pukatea Bay