Spring 2003: Photo 53 / 87
Previous Index Next
Mountain lake

Mountain lake