Winter 2004: Photo 25 / 59
Previous Index Next
Lake Mapourika

Lake Mapourika