Autumn 2004: Photo 25 / 97
Previous Index Next
Karsten at Lake Taupo

Karsten at Lake Taupo