Autumn 2004: Photo 26 / 97
Previous Index Next
further to the right

further to the right